Shop Mobile More Submit  Join Login
Bo.Raunie by dorihuynh Bo.Raunie by dorihuynh
OS Windows 7 x86 SP1

The VS and Rainskins ( NFR ) by: :iconcu88:
PSD file and Permission by: :iconpk1st:

Others:

-IP by me - Serenity Icons by heylove
-HDWorld and HDSupport Iconc by MarshallWalker
-Quick IP Checker by CyWin
-Gehrunnerjunge 2 and Etched IP by dafmat71
-Walls by Christian Plochacki

Thanks all :peace:
Add a Comment:
 
:iconpk1st:
pk1st Featured By Owner May 15, 2014  Hobbyist Interface Designer
Nice ! :)
Reply
:iconrachid7hmid:
Rachid7Hmid Featured By Owner Oct 3, 2013
VS please ?
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Oct 3, 2013
Personal use - Nfs sorry :(

You can check out the litestep here: pk1st.deviantart.com/
Reply
:iconrachid7hmid:
Rachid7Hmid Featured By Owner Oct 4, 2013
man please  , only for me :( !!
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Oct 4, 2013
Forgive me, i can't cuz in fact,  i paid it.
Reply
:iconliualllin:
LiuALLLIN Featured By Owner Aug 1, 2012
How the taskbar displays only text
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Aug 1, 2012
Right click on taskbar > Proper > Tasbar button > Never combine and Use this app: [link]

Good luck :peace:
Reply
:iconliualllin:
LiuALLLIN Featured By Owner Aug 22, 2012
thx。。。
Reply
:iconpk1st:
pk1st Featured By Owner Jul 31, 2012  Hobbyist Interface Designer
Chuẩn như lê duẩn luôn !!!!
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Aug 1, 2012
Just great idea từ bạn :peace:
Reply
:iconjarzs:
Jarzs Featured By Owner Jul 26, 2012
Pic 1 h́nh như xài Lemon xD
Pic 2 VS đẹp quá. Mong release sớm
Btw nice setup ;)
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Jul 26, 2012
Thanks :)

VS 1 là dựa trên mod lemon của pk1st :aww:
2 VS này a Cu làm riêng cho mình nên sẽ không được release ... Thông cảm :D


Nice day ;p
Reply
:iconjarzs:
Jarzs Featured By Owner Jul 26, 2012
Tiếc nhỉ :"> Cái đó mod thành VS luôn hả bạn, share inbox ḿnh đc k :P ḿnh k thích xài LS v́ nó hơi bất tiện or TT th́ bị lỗi explorer :|
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Jul 29, 2012
Uhm VS luôn ...VS đặt làm - có vài chi tiết riêng của mình nên không share được !

Thông cảm nhe ;p
Reply
:iconjarzs:
Jarzs Featured By Owner Jul 29, 2012
Uh dẫu sao ḿnh cũng t́m đc rồi :D
Cảm ơn nhé !
Reply
:iconchai-latteh:
chai-latteh Featured By Owner Jul 25, 2012
mind sharing the wallpapers?
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Jul 26, 2012
Go to this link: [link]
Reply
:iconchai-latteh:
chai-latteh Featured By Owner Jul 26, 2012
ok thanks :)
Reply
:iconesneiderbarca:
esneiderbarca Featured By Owner Jul 25, 2012  Hobbyist Interface Designer
Cool! :)
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Jul 25, 2012
Thanks friend :D
Reply
:iconmakssa69:
Makssa69 Featured By Owner Jul 25, 2012
Very interesting work!
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Jul 25, 2012
Thanks mate :)
Reply
:iconpvokes123:
pvokes123 Featured By Owner Jul 25, 2012
is that rainmeter on the right?
if so, release?
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Jul 25, 2012
No. It is the taskbar of the vs :)
Reply
:iconjasonabsolom:
JasonAbsolom Featured By Owner Jul 25, 2012  Hobbyist Interface Designer
Great shot!
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Jul 25, 2012
Thanks bro :peace:
Reply
:icondafmat71:
dafmat71 Featured By Owner Jul 25, 2012  Hobbyist Interface Designer
Looks good! ;)
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Jul 25, 2012
Thanks mate :D
Reply
:iconblakwoft:
blakwoft Featured By Owner Jul 25, 2012
Sao bạn down đc mấy tấm wall của Christian Plochacki ? Ḿnh t́m trên FlickR th́ ko down đc
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Jul 25, 2012
Đây: [link]
Reply
:iconblakwoft:
blakwoft Featured By Owner Jul 25, 2012
Độ phân giải chỉ có 1000x667 thui hả bạn? Ko c̣n tấm nào lớn hơn ah ?
Reply
:icondorihuynh:
dorihuynh Featured By Owner Jul 26, 2012
Uhm có size đó thôi.Ảnh chụp phong cách mờ nên phóng to lên vẫn đẹp.
Reply
:iconblakwoft:
blakwoft Featured By Owner Jul 26, 2012
Ok! Thank bạn nhiều. :D
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 25, 2012
Image Size
546 KB
Resolution
1920×2160
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,059
Favourites
31 (who?)
Comments
33
Downloads
30
×